Q&A

Vraag en antwoord Gateway Nieuwbouw

Q1: Waarom heeft Stichting Gateway dit initiatief genomen?

A: Stichting Gateway heeft het initiatief voor de ontwikkeling van Gateway Nieuwbouw genomen om de samenwerking tussen de makelaars en de projectontwikkelaars te professionaliseren, met als doel kwalitatieve projectinformatie op Funda Nieuwbouw, zodoende de consument optimaal voorzien wordt van kwalitatieve projectinformatie. Stichting Gateway heeft geen winstoogmerk en stelt zicht tot doel de gehele branche onder gelijke voorwaarden te bedienen.

Q2: Welke partijen zijn vertegenwoordigd in Stichting Gateway?

A: Ontwikkelaars, Kantoorautomatiseerders (KA’s) en de Makelaars (8-tal grote makelaarskantoren via een klankboardgroep die advies uitbrengt aan de stichting). De Stichting Gateway is een compacte stichting met daarin de “founding fathers” vertegenwoordigt.

Q3: Wie zijn de “founding fathers” van Gateway Nieuwbouw?

A: De kantoorautomatiseerders(KA’s) Realworks, Goes & Roos en Yes-co zijn samen met Bouwfonds Ontwikkeling de “founding fathers” van Gateway Nieuwbouw. De bouw van de gateway wordt door Realworks gedaan.

Q4: Hebben de “founding fathers” extra rechten of voordelen vanuit hun rol in Stichting Gateway?

A: De “founding fathers” zorgen ervoor dat de Gateway Nieuwbouw beschikbaar blijft voor zowel de partijen die willen koppelen als technisch/ functioneel. In de dienstverlening van Gateway Nieuwbouw en betaling van licentiekosten hebben de “founding fathers” geen voordelen ten opzichte van andere licentie afnemers.

Q5: Hoe is de inspraak en besluitvorming geregeld binnen Stichting Gateway?

A: Stichting Gateway beschikt over heldere statuten en communiceert deze transparant. Daarnaast heeft Stichting Gateway een klankbordgroep ingesteld waarin vertegenwoordigers van alle stakeholders zitting hebben. Stichting Gateway overlegt op regelmatige basis met de klankbordgroep alvorens zij in het bestuur tot besluitvorming over gaan.

Q6: Wie is eigenaar van Gateway Nieuwbouw?

A: Stichting Gateway is eigenaar van Gateway Nieuwbouw.

Q7: Welke rol speelt Funda bij Gateway Nieuwbouw?

A: Funda steunt de ontwikkeling van Gateway Nieuwbouw actief en is blij met de verbeterde ontsluiting van haar website voor makelaars en projectontwikkelaars via de normale systemen van de makelaar. In het belang van de informatievoorziening aan consument, zien zij dit als een zeer belangrijke ontwikkeling.

Q8: Waarom is Gateway Nieuwbouw relevant?

A: Gateway Nieuwbouw is ontstaan in gesprekken die de “founding fathers” met elkaar hebben gehad en de gesprekken met de makelaarsklankboardgroep. Zij vinden het erg belangrijk door ketenintegratie de publicatie van nieuwbouwaanbod op Funda Nieuwbouw efficiënter gemaakt wordt. Door de realisatie van Gateway Nieuwbouw zorgt Stichting Gateway voor:

  • Tijdwinst, geen handmatig invoerwerk van nieuwbouwprojecten in de KA’s door de makelaar;
  • Actuele en correcte projectinformatie voor de consument op Funda Nieuwbouw;
  • De ontwikkelaar en makelaar houdt, via de Gateway Nieuwbouw en de KA, zelf de controle over de projectinformatie;
  • Kwaliteit en uniformiteit van de projectinformatie zorgt voor meer leads en dus meer verkoopkansen!

Q9: Hoe werkt Gateway Nieuwbouw?

A: De Gateway Nieuwbouw is niets anders dan een verdeeldoos van data. Simpel gezegd; de ontwikkelaar stuurt digitaal haar data door aan de Gateway Nieuwbouw, vervolgens zorgt de Gateway voor de verdeling van de data naar de juiste KA-leverancier van de makelaar die de verkoop behartigt van het betreffende project, zodat deze weer doorgestuurd kan worden naar Funda Nieuwbouw. Zodra de ontwikkelaar een aanpassing doet in de content (bijvoorbeeld een foto wijzigt) wordt dit automatisch doorgestuurd naar Funda via bovengenoemde route. Hierdoor is de informatievoorziening voor de consument op Funda Nieuwbouw altijd actueel en correct. De Gateway Nieuwbouw slaat geen data op van de projecten, het is slechts een doorgeefluik met een verdeelsleutel naar de juiste KA-leverancier.

Q10: Voor wie is Gateway Nieuwbouw beschikbaar?

A: Voor alle projectontwikkelaars, corporaties, makelaars en kantoorautomatiseerders. Kortom, alle partijen die graag hun projecten goed op Funda Nieuwbouw willen hebben staan zijn van harte welkom om aan te sluiten. Belangrijk is wel dat er rekening gehouden wordt met het gegeven dat de woning pas op Funda Nieuwbouw gepubliceerd worden als deze verkocht worden door een makelaar met NVM nummer.

Q11: Komt de Gateway Nieuwbouw ook voor andere projectontwikkelaars beschikbaar?

A: Ja, zolang de projectontwikkelaar haar aanbod via een NVM makelaar verkoopt kunnen zij gebruik maken van de Gateway Nieuwbouw. Naar verwachting zal Gateway Nieuwbouw vanaf eind augustus 2013 voor alle projectontwikkelaars en corporaties beschikbaar zijn.

Q12: Wanneer kan er gebruik gemaakt worden van de Gateway Nieuwbouw?

A: Voor de makelaars zal de dienst beschikbaar zijn vanaf begin juli 2013, voor de ontwikkelaars die nog moeten aansluiten verwachten wij dat zij vanaf eind augustus 2013 gebruik kunnen maken van de Gateway Nieuwbouw.

Q13: Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van Gateway Nieuwbouw?

A: Het gebruik van Gateway Nieuwbouw is voor de makelaar gratis. Voor de partijen die aansluiten zal er een jaarlijkse fee betaalt moeten worden. Deze fee wordt vastgesteld op basis van de kostenbegroting van Stichting Gateway, die weer mede afhankelijk is van het aantal deelnemers. Deze fee zal, bij ongeveer 50 licentiehouders, tussen de € 1.000 en € 1.500 per jaar bedragen.